1_prvni.jpg
2_druhy.jpg
3_prvni.jpg

Akce

Velké krbové zápalky k odběru plného kontejneru dříví

Něco málo o palivovém dřevu

Nabídka palivového dřeva

Nabízíme prodej palivového štípaného dříví. Nabídka délky polen dle požadavku zákazníka  25, 33, 40, 50 cm. 
Dále nabízíme prodej metrových polen, silnější průměry podélně rozštíplé.
 
             Cena  se odvíjí od kategorie palivového dřeva:
Kategorie palivového dřeva Zkratky dřevin běžných v palivovém dřevu
Tvrdé (krbové +) BK, DB, JV, JS, HB, AK,OR,TR
Polotvrdé (krbové) BR, LP, OL, JR
Jehličnaté SM, JD, BO, MD, DG, VJ
Měkké OS, JIV, VR, TP
Při objednávce garantujeme příměs dřevin z jiných kategorií do 5 %. 
Tučně zvýrazněné dřeviny jsou hlavními reprezentanty výše uvedené katagorie dřeva.
      
Číselné označení, názvy a zkratky dřevin:
č.  ČESKÝ NÁZEV  VĚDECKÝ NÁZEV  ZKRATKA 
01  smrk ztepilý  Picea abies (L.) Karsten  SM 
02  smrk pichlavý  Picea pungens Engelm.  SMP 
03  smrk černý  Picea mariana (Muller) B.S. et P.  SMC 
04  smrk sivý  Picea glauca (Moench) Voss  SMS 
05  smrk omorika  Picea omorica (Pančič) Purkyně  SMO 
06  smrk Engelmannův  Picea engelmanni Engelm.  SME 
09  smrky ostatní    SMX 
10  jedle bělokorá  Abies alba Mill.  JD 
11  jedle obrovská  Abies grandis (Douglas) Lindl.  JDO 
12  jedle ojíněná  Abies concolor (Gord.) Hilldebr.  JDJ 
13  jedle kavkazská  Abies nordmanniana (Steven) Spach.  JDK 
14  jedle vznešená  Abies procera Rehder  JDV 
16  jedle ostatní    JDX 
18  douglaska tisolistá  Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco  DG 
20  borovice lesní  Pinus sylvestris L.  BO 
21  borovice černá  Pinus nigra Amold  BOC 
22  borovice Banksova (banksovka)  Pinus banksiana Lamb.  BKS 
23  borovice vejmutovka  Pinus strobus L.  VJ 
24  borovice limba  Pinus cembra L.  LMB 
25  borovice pokroucená  Pinus contorta Loudon  BOP 
27  borovice ostatní    BOX 
28  borovice kleč, kosodřevina  Pinus mugo Turra  KOS 
29  borovice blatka (b. bažinná)  Pinus rotundata Link.  BL 
30  modřín opadavý (m. evropský)  Larix decidua Mill.  MD 
31  modříny ostatní    MDX 
33  tis červený  Taxus baccata L.  TS 
35  jalovec obecný  Juniperus communics L.  JAL 
39  ostatní jehličnaté    JX 
40  dub letní  Quercus robur L.  DB 
41  dub letní slavonský  Quercus robur L. f. slavonica Gayer  DBS 
42  dub zimní  Quercus petraea (Mattyschka) Liebl.  DBZ 
43  dub červený  Quercus rubra L.  DBC 
44  dub pýřitý (špičák)  Quercus pubescens Willd.  DBP 
45  dub bahenní  Quercus palustris Muenchh.  DBB 
47  duby ostatní    DBX 
48  dub cer  Quercus cerris L.  CER 
50  buk lesní  Fagus silvatica L:  BK 
51  habr obecný  Carpinus betulus L:  HB 
52  javor mléč  Acer platanoides L.  JV 
53  javor klen  Acer pseudoplatanus L.  KL 
54  javor babyka  Acer campestre L.  BB 
55  javor jasanoistý  Acer negundo L.  JVJ 
56  javory ostatní    JVX 
57  jasan ztepilý  Fraxinus excelsior L.  JS 
58  jasan americký  Fraxinus americana L.  JSA 
59  jasan úzkolistý  Fraxinus angustifolia Vahl  JSU 
60  jilm habrolistý  Ulmus minor Mill.  JL 
61  jilm horský  Ulmus glabra Hudson  JLH 
62  jilm vaz  Ulmus laevis Pallas  JLV 
63  trnovník akát  Robinia pseudacacia L.  AK 
64  bříza bělokorá (b. bradavičnatá)  Betula pendula Roth  BR 
65  bříza pýřitá  Betula pubescens Ehrh.  BRP 
66  jeřáb ptačí  Sorbus aucuparia L.  JR 
67  jeřáb břek, břek  Sorbus torminalis (L.) Crantz  BRK 
68  jeřáb muk, muk  Sorbus aria (L.) Crantz  MK 
70  ořešák královský  Jublans regia L.  OR 
74  třešeň ptačí  Cerasus avium (L.)   TR 
75  střemcha obecná  Padus avium ill.  STR
76  hrušeň planá  Pyrus pyraster (L.) Burgsd.  HR 
77  jabloň lesní  Malus sylvestris Mill.  JB 
79  ostatní listnaté tvrdé    LTX 
80  lípa malolistá (lípa srdčitá)  Tillia cordata Mill.   LP 
81  lípa velkolistá  Tillia platyphyllos Scop.  LPV 
82  lípa stříbrná (lípa plstnatá)  Tillia tomentosa Moench.  LPS 
83  olše lepkavá  Alnus glutinosa (L.) Gaertner  OL 
84  olše šedá  Alnus incana (L.) Moench  OLS 
85  křestice zelená, olše zelená  Duschekia alnobetula (Ehr.) Pouzar  OLZ 
86  topol osika, osika obecná  Populus tremula L.  OS 
87  topol bílý (linda)  Populus alba L.  TP 
88  topol černý  Populus nigra L.  TPC 
89  ostatní topoly nešlechtěné    TPX 
90  topoly šlechtěné    TPS 
91  vrba jíva  Salix caprea L.  JIV 
92  vrba bílá, vrba křehká  Salix alba, Salix fragilis L.  VR 
93  jírovec maďal   Aesculus hippocastanus L.  KS 
94  kaštanovník jedlý  Castanea sativa Mill.  KJ 
95  pajasan žláznatý  Alintus altissima (MIller) Swingle    PJ 
97  ostatní listnaté měkké     LMX 
98  keře    KR 
Název dřeviny podle Květeny České republiky (ČAV)  

Palivové dřevo, kvalitní dříví do krbu a na běžné topení dodáváme do těchto lokalit:  Hradec Králové, Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Miletín, Jaroměř, Trutnov, Smiřice, Hostinné, Jičín, Nová Paka, Nový Bydźov, Chlumec nad Cidlinou a přilehlé oblastí v Královehradeckém kraji.

Prodej dřeno palivové hradec králové hořice dvůr králové jaroměř smiřice miletín trutnov nová stará paka nový bydžov dachova jičín praha chlumec hostinné vrchlabí kralovehradecky kraj dříví krb kamna les levně levný topení štípané rovnané levné dřevo kvalitní palivové dřevo dub buk bříza javor smrk borovice kůra piliny teplo ohen hořící krb třísky krb doprava palivového dřeva zdarma krbové zápalky

Tel.: 778 002 268 | Email: obchod@krb-palivo.cz